นายอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพกิจกรรม

28 เมษายน 2561 ปั่นจ
Read more.
26-27 เมษายน 2561 อบ
Read more.
18 เมษายน 2561
Read more.
16 เมษายน 2561
Read more.
โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยบริการ ต่อ 210
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ สำนักงาน 115 ห้องซ่อมบำรุง 344