เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30. น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรียืมได้ 5 รายการ / 1 สัปดาห์
นักศึกษาระดับปริญญาโทยืมได้ 7 รายการ / 14 วัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวไอที

ทิปไอที