สำนักวิทยบริการฯ-ช่วยเหลือน้ำท่วม บำเหน็จณรงค์

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหายหลังถูกน้ำท่วมหนัก จนล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพบความเสียหายเป็นวงกว้าง คลังยา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ยังจมโคลน ความเสียหายจากน้ำป่าที่เข้าพื้นที่ต่างๆทั้งในห้องรักษาผู้ป่วย คลังยาและเวชภัณฑ์ จุดตรวจโรค เอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ ยังจมกองใต้กองโคลนและน้ำที่ยังตกค้างในโรงพยาบาล

   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ อภินนท์นากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าช่วยเหลือดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จมน้ำได้รับความเสียหาย รวมถึงฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ โดยได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบให้พร้อมกลับมาใช้งานอีกครั้ง

 

โดยการทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทีม วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นกำลังหลักร่วมกับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการทำงานครั้งนี้ผ่าน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

—————————————————————————————-
ประมวลผลภาพและบรรยากาศทั้งหมด
—————————————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *