โครงการอบรม MVC-Framework

โครงการอบรม “การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้วย MVC Framework สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลำดับที่QR codeรายละเอียด
QR code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
QR code กลุ่มไลน์
สำหรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน สอบถามปัญหา ฯ
QR code สำหรับเข้าร่วมประชุมและอบรมออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom
QR code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารและซอร์สโค้ดเพื่อใช้ในการอบรม
Link สำหรับดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

โครงการอบรม “การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้วย MVC Framework สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เอกสารสำหรับใช้ในการอบรม Click ที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.