ระบบแจ้งปัญหาบริการสำนักวิทยบริการCategory: Internetแจ้งปัญหาอินเทอร์เนตที่หอพัก
tawan asked 2 years ago

อินเทอร์เนตที่หอพักใช้งานไม่ได้ 3 วันแล้ว

1 Answers
kan Staff answered 2 years ago

ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ใช้เวลา 3 วันทำการครับ